New Logo

Veliko Tarnovo 2015

 

FOR ENGLISH SCROLL DOWN
 
 
След обиколка в 12 страни, фестивалът за психеделично изкуство и филми „Трипотека” за пръв път пристига във Велико Търново, в четвъртък, 23 април – ТАМ, със селекция от 70 късометражни филма и анимация, аудио-визуални спектакли на живо и с изложба от графики и инсталации. С принос от 28 страни, породената вътрешна експлозия ще доведе до умствено разтапяне и душевно израстване, предизвиквайки цялото същество.
 
Филмите ще бъдат разделени в две категории – „Meta-Fun” (влакче на ужасите от астрален хумор) и „Introspective Journey” (редки находки от филми, с по-сериозен и задълбочен характер)
 
Фестивален тийзър: https://vimeo.com/117055110
 
Пълен списък от филми: http://tripoteca.com/Films2015short.pdf
 
Музикални и визуално изпълнение на живо от: 
 
E.U.E.R.P.I. [България]
 
Pink Alien [Румъния] & Cheesedrops [Франция]
vj-pink-alien.tumblr.com 
cheesedropsvj.tumblr.com
 
Изложба от графики и видео инсталации от: http://tripoteca.com/art2015.pdf
 
Списък на музикалните паузи: http://tripoteca.com/music3.pdf
 
Куратор: Адриан Манолеску
 
ВХОД СВОБОДЕН!
 
Трипотека е изцяло независим проект движен единствено от свободомислещи артисти. Всяко едно дарение би било ценно.
 
 
ПРОГРАМА:
 
19:30 – 20:15 – откриване/ изложба
20:15 – 21:00 – аудио-визуален спектакъл
21:00 – 22:30 – късометражни филми – секция "Meta-Fun" 
22:30 – 23:00 – почивка/изложба
23:00 – 00:30 – късометражни филми – секция "Introspective Journey" 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: събитието не се препоръчва на хора страдащи от епилепсия!
 
-----------------------------------
 
After a tour of 12 countries, Tripoteca - psychedelic film & arts festival – arrives for the first time in Veliko Tarnovo at TAM Thursday, 23th of April, with 70 short films & animations, live audio-video performances and an exhibition of prints and installations. Coming from 28 countries, this internal explosion of metaphysical ideas will make your brain melt and your soul grow, challenging the core of your existence.
 
There will be two sessions of films - "Meta-Fun" (a roller-coaster of astral humor) and "Introspective Journey" (seriously insightful gems). 
 
 
Full list of films here: http://tripoteca.com/Films2015short.pdf
 
Live music & video performance by: 
 
E.U.E.R.P.I. [BG]
 
Pink Alien [RO] & Cheesedrops [FR]
vj-pink-alien.tumblr.com 
cheesedropsvj.tumblr.com
 
Exhibition of canvas prints and video installations by: http://tripoteca.com/art2015.pdf
 
List of mood/break-music: http://tripoteca.com/music3.pdf
 
Curator: Adrian Manolescu
 
Free entry!
 
Tripoteca is a completely independent project kept alive only by a few artists with an open mind. Any donations will be appreciated.
 
TIMELINE:
 
19:30 – 20:15 - opening / exhibition
20:15 – 21:00 - audio-video performance
21:00 – 22:30 - short films - "Meta-Fun" session
22:30 – 23:00 - break / exhibition
23:00 – 00:30 - short films - "Introspective Journey" session
 
Warning: this event is not recommended to folks who suffer from epilepsy!